معرفی چند نوع محیط کاری

6 دسته محیط‌ کاری‌ متفاوت

به منظور احساس‌ رضایتمندی و بهره‌وری‌ در کار خود‌ ، محیط‌ کاری‌ شما حتما باید برازنده با تیپ‌ شخصیتی‌ کار شما باشد‌ . محیط های حرفه ای باید‌ فضای مثبتی را آماده کنند که با ارتباطات مؤثر ، منابع‌ کافی‌ و فرصت های گسترش شغلی مشخص‌ می شود . قطعا داشتن یک دکوراسیون داخلی‌ اداری‌ مناسب‌ در این امر‌ موثر‌ است‌ .

آن ها همچنین‌ بایستی به نوع‌ نیرو های کاری  ، شخصیت‌ و ارزش های شما کمک‌ کنند . در این مطلب ، ما یک نمای عمومی از شش محیط‌ کاری‌ متفاوت و نوع‌ اشخاص و مشاغلی که برای‌ هر کدام‌ مناسب تر است‌ ،  را ارائه‌ می کنیم .

چه نوع‌ محیط‌ کاری‌ را ترجیح‌ می دهید ؟

اصطلاح‌ “محیط کاری” به نقطه‌ اوج‌ زیادی از عوامل و عناصر متفاوت اشاره‌ دارد‌ که با هم شرایط‌ شغلی شما را تعیین  می کند . عناصری که محیط‌ کار‌ شما را ایجاد می دهند عبارتند از :

زمان‌ بندی کار‌

محیط‌ کار‌ شما مشمول ساعات کاری‌ شما می شود . به عنوان نمونه ، شغل‌ شما ممکن‌ است‌ از نوع‌ رایج ساعت هشت و سی تا ساعت پنج بعداز باشد یا ممکن‌ است‌ ساعات کاری‌ انعطاف پذیرتری داشته باشید‌ . علاوه‌ بر این ، قادر خواهید بود به منظور ‌ اضافه‌ کاری‌ و یا استراحت‌ برای‌ نا‌هار‌ هم انعطاف در وقت کاری‌ داشته باشید .

فرهنگ‌ شرکت‌

فرهنگ‌ یک شرکت‌ نیز‌ بخشی از یک محیط‌ کاری‌ است‌ . به عنوان نمونه ، بعضی از شرکت ها فرهنگ‌ رسمی‌ دارند و از کارمندان انتظار‌ دارند که پوشش کار‌ مناسب‌ بپوشند و از پروتکل های سخت گیرانه تبعیت کنند . در حالی‌ که بعضی دیگر به کارمندان اجازه‌ می دهند تا پوشش راحت تری داشته باشند و به آن ها آزادی‌ بیشتری در اجرای وظایف شان بدهند .

همکاران

مدیران و همکاران تاثیر بسیار‌ زیادی‌ در تعیین‌ نوع‌ محیط‌ کار‌ دارند . اشخاص مثبت و بانشاط یک محیط‌ کاری‌ حمایتی و مثبت تشکیل می دهند ، در حالی‌ که اشخاص منفی و خود‌ محور‌ تمایل‌ به خلق فضای کاری‌ سمی‌ دارند .

پیشرفت‌ و توسعه‌ شغلی

عامل بااهمیت دیگری که به محیط‌ کاری‌ شما کمک‌ می کند‌ این است‌ که تا چه حد می توانید به عنوان یک حرفه ای در کار خودتان رشد‌ نمائید . برخی‌ از شرکت ها به کارمند خود‌ فرصت های فراوانی به منظور پیشرفت‌ شغلی می دهند ، در حالی‌ که سایر‌ شرکت ها ممکن‌ است‌ از شما توقع داشته باشند که مسئولیت‌ رشد‌ حرفه ای را خودتان به عهده‌ بگیرید .

فضای کاری‌

فضای کاری‌ شما نیز‌ بخشی از محیط‌ کار‌ شما است‌ و ممکن‌ است‌ از یک کابین اداری‌ ، یک فضای اداری‌ خصوصی‌ یا کار‌ از راه‌ دور‌ در منزل متغیر‌ باشد‌ .

 

اشکال گوناگون محیط های کاری‌

محیط‌ کار‌ شما نیز‌ تحت‌ تأثیر ارزش ها ، تیپ‌ شخصیتی‌ و نوع‌ کاری‌ که انجام‌ می دهید می باشد‌ . در اینجا‌ شش گونه محیط‌ کاری‌ گوناگون که به منظور افراد‌ و مشاغل‌ گوناگون مناسب‌ است‌ آورده شده‌ است‌ :

محیط‌ کار‌ مرسوم

محیط‌ کار‌ مرسوم بسیار‌ ساختار‌ یافته و سازماندهی‌ شده‌ است‌ و دارای فعالیت های سیستماتیک‌ ، مثل کار‌ با داده ها و اعداد‌ می باشد . این نوع‌ محیط‌ با روال‌ ، ثبات‌ ، آداب و قوانین و رویه های کاملاً‌ تعریف‌ شده‌ مشخص‌ می شود . افرادی که به این محیط‌ جذب‌ می شوند معمولاً آراسته و منظم‌ می باشند و ترجیح‌ می دهند دستورالعمل ها را دنبال‌ کنند . این محیط‌ کاری‌ معمولاً شامل‌ کار‌ در دفتر و ساعات کاری‌ منظم‌ است‌ .

محیط‌ کار‌ خلاقانه

محیط‌ کار‌ خلاقانه بر دستیابی‌ به اهداف سازمانی‌ و مالی متمرکز‌ است‌ و معمولاً دربردارنده فعالیت هایی مثل متقاعدسازی ، مدیریت و فروش است‌ . چنین‌ محیطی با رقابت‌ ، دستاورد ، قدرت‌ و پول‌ ‌ مشخص‌ می شود و ممکن‌ است‌ حاوی فعالیت هایی همانند فروش و مدیریت باشد‌ .

افرادی که در این گونه محیط‌ کاری‌ پیشرفت‌ می کنند معمولاً برون‌ گرا ، جاه‌طلب‌ و قاطع‌ هستند‌ . این محیط‌ کاری‌ شامل‌ کار‌ در یک محیط‌ شرکتی‌ یا تجاری یا کار‌ در صنعت‌ خرده‌ فروشی است‌ .

برای‌ عملکرد‌ مطلوب در چنین‌ محیطی ، بایستی مهارت های ارتباطی ، کلامی و بین‌ شخصی عالی‌ داشته باشید . این دسته محیط‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ کار‌ در دفتر ، انجام‌ کار‌ میدانی ، مشاوره‌ با خریداران ، تدریس در مدرسه‌ یا کالج‌ یا کار‌ در بیمارستان‌ باشد‌ .

این متخصصان به مهارت های بین‌ فردی‌ و ارتباطی خوب‌ و همچنین‌ همراهی و هوش‌ هیجانی احتیاج دارند . مددکاران اجتماعی‌ می توانند در محیط های اداری‌ ، در مدرسه‌ها کار‌ کنند یا ممکن‌ است‌ با خریداران و جوامع ملاقات کنند .

محیط‌ کار‌ اجتماعی‌

محیط‌ کار‌ اجتماعی‌ متمرکز‌ بر اشخاص است‌ و شامل‌ فعالیت هایی است‌ که حول‌ محور‌ معلمان می چرخد ، هدایت‌ ، شفا‌ و درک‌ مردم‌ است‌ . از آنجایی که این محیط‌ کار‌ اجتماعی‌ شامل‌ تعاملات اجتماعی‌ زیادی‌ است‌ ، افرادی را جذب‌ می کند‌ که از تعامل‌ اجتماعی‌ لذت‌ می برند و در کمک‌ به دیگران انگیزه‌ دارند .

محیط‌ کار‌ هنری

محیط‌ کار‌ هنری غیر سیستماتیک‌ است‌ و بر آزادی‌ بیان‌ ، خلاقیت‌ ، زیبایی‌ شناسی ، تصور و اصالت‌ اصرار می نماید . خصوصیت این محیط‌ آزادی‌ و فقدان‌ ساختار‌ و قوانین است‌ . افرادی که به این گونه محیط‌ کشیده‌ می شوند معمولاً غیر مرسوم ، آزاده‌ ، شهودی و خودراهبر می باشند . این محیط‌ کاری‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ تولیدات تئاتر‌ ، اجرای موسیقی‌ ، کار‌ طراحی‌ ، نوشتن‌ و خلق‌ هنر باشد‌.

محیط‌ تحقیق‌

محیط‌ تحقیق‌ بر ریاضیات و دانش‌ها تمرکزیافته است‌ و شامل‌ حل مسئله‌ و تفکر‌ خلاق‌ و انتزاعی‌ است‌ . مانند‌ محیط‌ کار‌ هنری ، این محیط‌ بدون‌ ساختار‌ است‌ و استقلال‌ و آزادی‌ فکر‌ و عمل‌ را تشویق‌ می کند‌ .

افرادی که در چنین‌ محیطی به خوبی‌ عمل‌ می کنند ، متفکرانی باابتکار هستند‌ که ترجیح‌ می دهند با ذهن‌ خودشان کار‌ کنند تا گلاویز شدن‌ در وظیفه های عملی‌ و فیزیکی . این محیط‌ شامل‌ کار‌ در آزمایشگاه ها می شود . برنامه‌ نویسی کامپیوتر؛ انجام‌ کار‌های‌ آماری ، علمی یا ریاضی و دیرینه‌شناسی

محیط‌ واقعی‌

محیط‌ واقع‌ گرایانه بر کار‌ دستی متمرکز‌ است‌ که دارای استفاده‌ از ابزار‌ و دستگاه ‌ است‌ و همچنین‌ می تواند شامل‌ حیوانات‌ ، گیاهان و کار‌ در فضای باز باشد‌ . افرادی که از کار‌ کردن با دست و تمرکز‌ بر زمان‌ حال‌ لذت‌ می برند ، در این محیط‌ به خوبی‌ عمل‌ می کنند . این محیط‌ شامل‌ مشاغل‌ مربوط به‌مکانیک ، مهندسی و فنی می باشد که می تواند شامل‌ کار‌ در محل‌ ، کارگاه ها یا انجام‌ کار‌های‌ فراخوان باشد‌ .

یک دیدگاه دربارهٔ «معرفی چند نوع محیط کاری»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آدرس دفتر تهران

تهران، یوسف آباد، خیابان ابن سینا، خیابان اتحادیه۹، کوچه بیمارستان، پلاک۲و۴، ساختمان بهاران، بلوک جنوبی، طبقه۵، واحد شرقی ، زنگ ۲۵۲

 

تلفن : ۸۸۵۵۵۰۶۱ 021

ایمیل : info@aragarco.com

آدرس دفتر مرکزی و کارخانه

استان تهران، شهرک صنعتی غیر دولتی صفادشت، بلوار فروردین، نبش خیابان چهارم غربی

 

 

تلفن : 88354165 021

ایمیل : factory@aragarco.com